Policzymy się z niską emisją!

07.01.2015

Dane o stanie powietrza w polskich miastach są alarmujące: musimy zacząć działać! Problem dotyczy też niestety Bydgoszczy. Miasto postanowiło ograniczyć problem emisji zanieczyszczeń z kominów  domów czy kotłowni (tzw. niską emisję) poprzez liczenie źródeł ciepła i towarzyszącą kampanię „Policzmy się z niską emisją”.

Miasto, w ramach realizowanego programu KAWKA, wdraża program ochrony powietrza. W związku z tym od 19 stycznia do 30 czerwca 2015 r. do drzwi mieszkańców mogą zapukać ankieterzy, by zapytać m.in. czym ogrzewają swoje mieszkanie bądź dom, jakiej jakości są ich piece lub inne urządzenie grzewcze, czego używają na opał.  Jeśli mieszkańcy będą mieć wątpliwości co do autentyczności ankietera, mogą zadzwonić pod numer tel. 52 58 58 394.

Warto podkreślić, inwentaryzacja służy zbieraniu informacji. Dlatego nie należy się bać, gdyż dane pozyskiwane przez ankieterów posłużą stworzeniu bazy danych o wielkości emisji oraz oszacowaniu skali negatywnego zjawiska, jakim niewątpliwie jest niska emisja. Towarzysząca inwentaryzacji kampanii ma na celu uświadomienie Bydgoszczanom problemu niskiej emisji oraz wskazanie drogi do jej ograniczenia, m.in. poprzez udzielanie informacji ankieterom w celu zdiagnozowania problemu

Niska, ale nie mała

Niska emisja jest problemem wysokiej rangi, z uwagi na bardzo negatywny wpływ na  organizm człowieka, w tym układy oddechowy, nerwowy, pokarmowy, krążenia… Skąd tyle zła?

Niska emisja to wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kominów o wysokości do 40 m. Powstaje ona m.in. w lokalnych kotłowniach opalanych paliwami stałymi i ciężkim olejem opałowym, indywidualnych paleniskach domowych oraz w transporcie

Nazwa „niska” odnosi się do wysokości kominów – źródłem niskiej emisji są bowiem kominy do 40 m wysokości w domach, kamieniach, kotłowniach. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów. I właśnie z tego powodu to zjawisko jest tak szkodliwe – wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania, wyrządzając wiele złego.

Pojęcie „niska emisja” należy rozumieć jako emisję z niskich kominów. Nie ma to jednak związku z wielkością emisji, która, niestety, do małych nie należy.

Skąd niska emisja?

Niska emisja to problem związany z emisją mieszaniny szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach oraz lokalnych kotłowniach. Często wynika to z braku świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu paliwa oraz stanu urządzeń grzewczych na jakość wdychanego przez nich powietrza. Z tego powodu tak ważne są inwentaryzacje, służące gromadzeniu informacji oraz kampanie uświadamiające mieszkańcom wagę problemu.

Sprawa jest naprawdę poważna, gdyż składniki niskiej emisji są przyczyną wielu chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii oraz nowotworów. W ekstremalnych warunkach może powodować nawet śmierć.

Inwentaryzacja prowadzona jest od 19 stycznia do 30 czerwca br. na terenie miasta Bydgoszczy. Wraz z towarzyszącą jej w mediach i przestrzeni miejskiej kampanią „Policzmy się z niską emisją” jest ona  realizowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu KAWKA.

 

Kampania jest realizowana przez miasto Bydgoszcz. Za działania informacyjno-promocyjne odpowiada firma ABRYS.

Emilia Seweryn, koordynator działań edukacyjnych, ABRYS

Dobre praktyki

<<.  .  .56789
 • Turów: mniej tlenków siarki w powietrzu.

  07.07.2014

  Trwają prace przy budowie nowych instalacji odsiarczania spalin w elektrowni Turów. Inwestycje o wartości ponad 0,5 mld zł pomogą w wypełnieniu przez Polskę unijnej Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspiera to zadanie kwotą ponad 100 mln zł.
 • Gorzów walczy z niską emisją.

  27.06.2014

  380 budynków w centrum Gorzowa Wlkp. zostanie podłączonych do Elektrociepłowni Gorzów.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała porozumienie z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski w sprawie podłączenia 380 budynków wielorodzinnych w śródmieściu do Elektrociepłowni Gorzów, w której spółka buduje nowy blok gazowo-parowy. Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.
 • Bielsko –Biała to kolejne śląskie miasto, które walczy z niską emisją

  24.06.2014

  W mieście będącym głównym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego funkcjonuje m.in. przemysł maszynowy, samochodowy, metalurgiczny, spożywczy oraz wiele innych.. Zakłady te w znacznym stopniu odpowiadają za zanieczyszczenie lokalnego środowiska przyrodniczego. Jednakże na stan powietrza wpływa też spalanie paliw stałych w celach grzewczych w zabudowie jednorodzinnej. Roczne oceny jakości powietrza kwalifikują strefę Bielsko-Biała do klasy C ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dopuszczalnej częstości przekroczeń poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu - i to głównie wskutek tzw. niskiej emisji.
 • Bydgoszcz walczy o czyste powietrze

  17.06.2014

  Od kilku lat w Bydgoszczy podejmowane są działania, zmierzające do poprawy jakości powietrza. Zaliczyć do nich można nie tylko udzielanie mieszkańcom wsparcia finansowego na wymianę starych i niesprawnych urządzeń grzewczych, ale także liczne akcje edukacyjne związane z likwidacją niskiej emisji.
 • ,,Ciepło, cieplej, ciepłownia” w Bielsku- Białej

  13.06.2014

  Bielsko- Biała jest gminą, która walczy z niską emisją na każdym z możliwych frontów. Tym razem do walki zaangażowany został komisarz Dymski.
 • Dymski w śląskich opałach

  08.06.2014

  Gra miejska „Porwanie Dymskiego”, zwiedzanie elektrociepłowni pod hasłem „Ciepło, cieplej… Ciepłownia”, warsztaty kreatywnego recyklingu, pokazy tańca i sztuk walki, bookcrossing czy występy uczniów szkół i przedszkoli położonych w Sośnicy – dzielnicy, o której mówi się, że poziom niskiej emisji bywa tu w sezonie najwyższy w całym mieście – to tylko część atrakcji uświetniających I Sośnicki Festyn Edukacyjny zorganizowany 7 czerwca 2014 r. w Gliwicach na terenie Szkoły Podstawowej nr 14.
<<.  .  .56789

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK