Dobre praktyki

Szansa na lepsze powietrze

Wymiana ogrzewania w tysiącu lokali i kompleksowa termomodernizacja 49 budynków  – o dofinansowanie tych przedsięwzięć stara się Szczecin w ramach drugiej edycji programu Kawka. Program ma objąć ok. 4 tys. mieszkańców.

 

Ogólnopolski program Kawka umożliwia poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu można otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny, przyłączyć się do miejskiej sieci cieplnej i przeprowadzić termomodernizację budynku. Pieniądze z dotacji płyną do samorządu, ale ostatecznym odbiorcą  dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy (w imieniu mieszkańców  i innych podmiotów wniosek składała Gmina Miasto Szczecin).

Dotacje mogą obejmować obszary, w których występują przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu (pyły, CO2).Obszary miasta objęte wsparciem Kawki:  Śródmieście, Pogodno, Bukowo, Gocław, Osiedle Słoneczne, Majowe.

Kawka II. W ramach drugiej edycji Szczecin wnioskuje o modernizację ogrzewania w ponad tysiącu lokali, w których zlikwidowanych będzie ok. 1300 pieców kaflowych. Oprócz tego 49 budynków przejdzie  termodernizację czyli oprócz wymiany źródła ogrzewania, wymienione będą m. in.: dach,  stolarka okienna i przeprowadzony zostanie remont elewacji. Termomodernizacją zostaną objęte między innymi budynki przy ul. Obrońców Stalingradu, ul. Śląskiej, ul. Bogusława X, Wojska Polskiego.

Gmina Miasto Szczecin w imieniu mieszkańców, zarządców i deweloperów złożyła wniosek opiewający na ponad 51 mln zł. z czego blisko połowa ma pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ze środków miasta na ten cel miasto zamierza przeznaczyć blisko 17 mln zł.

Obecnie urząd miasta czeka na decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania w drugiej edycji programu Kawka.  Decyzja ma zapaść do końca roku.

Pierwsza edycja programu Kawka (pilotażowa). Kawka I obejmuje swoim zakresem  wymianę źródeł ciepła, jak i termomodernizację budynków. Program dotyczy 67lokalizacji, w których będzie dokonana modernizacja źródła ciepła, przez miejskich zarządców nieruchomości oraz przez mieszkańców. W sumie 655 kotłów opalanych węglem zostanie zlikwidowanych, zostaną one zastąpione kotłami gazowymi lub przyłączeniem do sieci cieplnej. Pięćbudynków zostało zgłoszonych do termomodernizacji. Koszt całkowity zadania to blisko 13 mln zł Dotacja -55% (45% ze środków NFOŚiGW i 10% ze środków WFOŚiGW w Szczecinie).

Realizacja pierwszej edycji rozpoczęła się w kwietniu br. Do tego momentu ostateczni odbiorcy wykonali działania formalno – prawne związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Między innymi przeprowadzone zostały zebrania ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, na których podjęto niezbędne uchwały w związku z koniecznością uzyskania zgody na realizację prac w częściach wspólnych oraz gruncie. Przeprowadzono kampanię informacyjną dla użytkowników lokali, w których zmieniony zostanie system ogrzewania. Wykonano niezbędne opinie i uzyskano warunki techniczne. Co do zasady sieci cieplne muszą zostać rozprowadzone do kilku budynków od węzła cieplnego przez grunty, piwnice i klatki schodowe. W związku z tym nastąpi wejście z sieciami w bardzo złożoną strukturę prawa własności, co wymaga wielu uzgodnień. W celu realizacji zadań w poszczególnych lokalizacjach konieczne było sporządzenie dokumentacji projektowej. Procedura wyłonienia wykonawców robót musi być przeprowadzona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wymaga przestrzegania terminów i procedur określonych w ustawie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zbliżający się okres zimowy, w którym mogą być utrudnione roboty prowadzone na zewnątrz budynków, prace ruszą wiosną  2015 r.

 

Tomasz Klek

Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Fot. Depositphotos_3513273_l

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK