Dobre praktyki

PONE dla Rudy Śląskiej

Ponad 20 mln złotych kosztować będzie walka z niską emisją w Rudzie Śląskiej. Rada Miasta pod koniec października 2013 r. przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Dla mieszkańców oznacza to m.in. możliwość skorzystania z dotacji na wymianę starego ogrzewania na ekologiczne. Program zakłada, że do 2020 r. zostanie zrealizowanych 2240 inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Część kosztów wymiany instalacji grzewczej zwracana będzie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Co ważne, dofinansowanie nie będzie przyznawane osobom, które inwestycję już wykonały. Aby otrzymać zwrot części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej, konieczne będzie podpisanie z urzędem miasta specjalnej umowy.

Opracowanie PONE było poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Zdecydowana większość z nich zadeklarowała, że nadal chcą korzystać z węgla jako paliwa. To dlatego w programie uwzględniono preferencje mieszkańców w stosunku do zaproponowanych działań modernizacyjnych.

O dofinansowanie likwidacji kotła czy pieca będzie się mógł starać każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, który będzie chciał je zastąpić nowoczesnymi technologami, np. kolektorem słonecznym, pompą ciepła, kotłem gazowymi i olejowym, czy też nowoczesnym kotłem węglowym, spełniającym normy środowiskowe.

- Emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z kominów domów jednorodzinnych czy kamienic to nie tylko problem lokalny, ale również krajowy – zauważa prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Boryka się z nią nie tylko Ruda Śląska, ale wiele innych miast i gmin w Polsce, niezależnie od ich wielkości. Poprzez dofinansowywanie wymiany niekorzystnych dla środowiska źródeł ogrzewania chcemy zarówno ograniczać uciążliwości dla mieszańców, które one powodują, jak i zapobiegać przedostawaniu się do powietrza niepożądanych substancji – dodaje prezydent Rudy Śląskiej.

Założeniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest ograniczenie przedostawania się do powietrza pyłów, tlenków azotu, dwutlenku węgla i siarki, metali ciężkich oraz innych substancji, które odprowadzane są z niskich kominów podczas ogrzewania mieszkań czy domów przestarzałymi piecami i kotłami. Szacuje się, że do 2020 r. zostanie zrealizowanych 2240 inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Na realizację tych założeń miasto będzie starało się o środki zewnętrzne z NFOŚiGW oraz wojewódzkiego funduszu, co będzie możliwe właśnie dzięki posiadaniu dokumentu jakim jest PONE .

Z corocznych ocen jakości powietrza w Rudzie Śląskiej wynika, że główną przyczyną występowania przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Rozwiązanie tego problemu jest o tyle istotne, że drobne pyły powstające w tym procesie przenikają do pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Ponadto w wyniku m.in. spalania odpadów w gospodarstwach domowych do powietrza dostaje się benzo(a)piren, który ma działanie rakotwórcze.

Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie drobnych pyłów skutkuje skróceniem średniej długości życia. Ponadto pyły te oddziałują szkodliwie na roślinność, gleby i wodę.

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, a w efekcie do poprawy jakości powietrza w mieście.

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK