Niska emisja ? wielkie zaangażowanie | Walczmy razem o czyste powietrze

Niska emisja ? wielkie zaangażowanie

Bezpłatna konferencja dla samorządów 5 marca 2014 r. Warszawa

O tym, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją zaprząta głowę przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego przekonuje ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się zorganizowana 5 marca 2014 r. w Warszawie konferencja ?Niska emisja ? poważny problem?, będąca inicjatywą zrealizowaną w ramach ogólnopolskiej społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej ?Misja-emisja?. 

Na spotkanie poświęcone rozmaitym aspektom niskiej emisji przybyło do stolicy ponad 100 osób, a niespełna dwukrotnie więcej oglądało jej przebieg na żywo dzięki transmisji internetowej. Najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci gmin. Konferencję rozpoczęto od wyświetlenia filmu promującego kampanię (dostępnego na kanale YT). Uczestników dyskusji powitał dyrektor ds. wydawnictw firmy Abrys ? organizatora projektu, Tomasz Szymkowiak, zaś o istotnej roli, jaką samorządy odgrywają w procesie ograniczania tego zjawiska oraz o możliwościach, jakie gminą oferuje aktywny udział w projekcie przekonywała koordynator kampanii ?Misja-emisja? Agnieszka Markiewicz, która jednocześnie moderowała przebieg całego wydarzenia.  

Blok I wystąpień rozpoczęto od zaprezentowania instrumentów polskiego i unijnego prawa środowiskowego, które regulują kwestie prawne związane z niską emisją na terenie Polski. Daniel Chojnacki z Kancelarii Prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp. k. w szczególności podkreślił formalnego ukonstytuowania w prawie samej definicji niskiej emisji, jak również zwrócił uwagę na to, kiedy zanieczyszczanie powietrza powodowane paleniem odpadów w przydomowych piecach może zostać przez służby porządkowe potraktowane jako wykroczenie. Na celach i konieczności skonstruowania planu gospodarki niskoemisyjnej w swym wystąpieniu skupił uwagę słuchaczy Tomasz Pawelec z Consus Carbon Engineering, podkreślając ważność tego dokumentu, jeśli gminy poważnie chcą myśleć o rozwoju w najbliższych latach. 

Wyjątkowym zainteresowaniem ? o czym świadczy liczba pytań zadanych podczas panelu dyskusyjnego ? cieszyła się prezentacja założeń programu KAWKA popełniona przez przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dariusza Szymczaka. Na sali obecni byli przedstawiciele gmin, którzy skorzystali z pierwszej transzy dotacji przekazanej do wojewódzkich funduszy, wielu z uczestników dopytywała o możliwości skorzystania z kolejnych cyklów dotacji. Pierwszy blok wystąpień zakończyła prelekcja Marcina Adamskiego z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w której podkreślono możliwości technologiczne GIS pozwalające obecnie gminom zarządzać informacją o m.in. niskiej emisji i alternatywnych źródłach energii. 

Po krótkiej przerwie kawowej, która upłynęła na owocnych rozmowach kuluarowych, drugą część konferencji zainagurował prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jacek Szymczak, wskazując na potencjał ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz korzyści dla środowiska i gmin płynące z tej metody ogrzewania domostw. Prezes szczególnie podkreślał wysoką sprawność energetyczną instalacji i urządzeń technologicznych sieci ciepłowniczych w porównaniu z instalacją wykorzystywaną w ogrzewnictwie indywidualnym. Przyczyny negatywnego wpływu sektora komunalno-bytowego na stan jakości powietrza prezentowała dr inż. Krystyna Kubica, ekspert Polskiej Izby Ekologii. Do dobrych praktyk pozyskiwania czystszego ciepła w rozproszonym sektorze komunalno-bytowym zaliczyła m.in. programy PONE (Program Ograniczania Niskiej Emisji), obejmujące wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne instalacje spalania. 

?Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku? ? od takich słów przedstawienie negatywnych konsekwencji spalania w przydomowych piecach i na wolnym ogniu odpadów komunalnych, w tym materiałów z plastiku, rozpoczął dr inż. Kazimierz Borkowski z Fundacji PlasticEurope Polska. Dyrektor fundacji akcentował mocno, że odpady z tworzyw sztucznych są wartościowym surowcem, który można poprzez recykling mechaniczny można, a wręcz należy ponownie wykorzystywać do produkcji nowych wyrobów. Doświadczeniami z działań prowadzonych na rzecz likwidacji niskiej emisji w miastach Wrocław i Bielsko-Biała podzielili się z uczestnikami konferencji dr Alicja Graczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Piotr Sołtysek z Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Dobre praktyki obu samorządów w zakresie dbałości o jakość powietrza miały zainspirować innych pracowników administracji samorządowej do podejmowania takich działań na terenie ichnich gmin i promocji ich w projekcie ?Misja-emisja?. 

Podsumowaniem konferencji zorganizowanej dzięki dofinansowaniu ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania, które po zakończeniu konferencji kontynuowano przy serwowanym lunchu. Podziękowania za udział w konferencji organizatorzy skierowali nie tylko do obecnych prelegentów i gości spotkania, ale także do przedstawicieli mediów, którzy sumiennie wspierają kampanię od pierwszych dni jej trwania. Konferencja dobiegła końca, ale kampania trwa! Do zobaczenia w Polsce. Walczmy razem! 


Agnieszka Markiewicz
Fot. Paweł Rosiak


DSC_0180 DSC_0172 DSC_0131 DSC_0099 DSC_0078 DSC_0053 DSC_0041 DSC_0022 DSC_0014


Materiał konferencyjny do pobrania poniżej.

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK