Policzymy się z niską emisją!

07.01.2015

Dane o stanie powietrza w polskich miastach są alarmujące: musimy zacząć działać! Problem dotyczy też niestety Bydgoszczy. Miasto postanowiło ograniczyć problem emisji zanieczyszczeń z kominów  domów czy kotłowni (tzw. niską emisję) poprzez liczenie źródeł ciepła i towarzyszącą kampanię ?Policzmy się z niską emisją?.

Miasto, w ramach realizowanego programu KAWKA, wdraża program ochrony powietrza. W związku z tym od 19 stycznia do 30 czerwca 2015 r. do drzwi mieszkańców mogą zapukać ankieterzy, by zapytać m.in. czym ogrzewają swoje mieszkanie bądź dom, jakiej jakości są ich piece lub inne urządzenie grzewcze, czego używają na opał.  Jeśli mieszkańcy będą mieć wątpliwości co do autentyczności ankietera, mogą zadzwonić pod numer tel. 52 58 58 394.

Warto podkreślić, inwentaryzacja służy zbieraniu informacji. Dlatego nie należy się bać, gdyż dane pozyskiwane przez ankieterów posłużą stworzeniu bazy danych o wielkości emisji oraz oszacowaniu skali negatywnego zjawiska, jakim niewątpliwie jest niska emisja. Towarzysząca inwentaryzacji kampanii ma na celu uświadomienie Bydgoszczanom problemu niskiej emisji oraz wskazanie drogi do jej ograniczenia, m.in. poprzez udzielanie informacji ankieterom w celu zdiagnozowania problemu

Niska, ale nie mała

Niska emisja jest problemem wysokiej rangi, z uwagi na bardzo negatywny wpływ na  organizm człowieka, w tym układy oddechowy, nerwowy, pokarmowy, krążenia? Skąd tyle zła?

Niska emisja to wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kominów o wysokości do 40 m. Powstaje ona m.in. w lokalnych kotłowniach opalanych paliwami stałymi i ciężkim olejem opałowym, indywidualnych paleniskach domowych oraz w transporcie

Nazwa ?niska? odnosi się do wysokości kominów ? źródłem niskiej emisji są bowiem kominy do 40 m wysokości w domach, kamieniach, kotłowniach. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów. I właśnie z tego powodu to zjawisko jest tak szkodliwe ? wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania, wyrządzając wiele złego.

Pojęcie ?niska emisja? należy rozumieć jako emisję z niskich kominów. Nie ma to jednak związku z wielkością emisji, która, niestety, do małych nie należy.

Skąd niska emisja?

Niska emisja to problem związany z emisją mieszaniny szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach oraz lokalnych kotłowniach. Często wynika to z braku świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu paliwa oraz stanu urządzeń grzewczych na jakość wdychanego przez nich powietrza. Z tego powodu tak ważne są inwentaryzacje, służące gromadzeniu informacji oraz kampanie uświadamiające mieszkańcom wagę problemu.

Sprawa jest naprawdę poważna, gdyż składniki niskiej emisji są przyczyną wielu chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii oraz nowotworów. W ekstremalnych warunkach może powodować nawet śmierć.

Inwentaryzacja prowadzona jest od 19 stycznia do 30 czerwca br. na terenie miasta Bydgoszczy. Wraz z towarzyszącą jej w mediach i przestrzeni miejskiej kampanią ?Policzmy się z niską emisją? jest ona  realizowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu KAWKA.

 

Kampania jest realizowana przez miasto Bydgoszcz. Za działania informacyjno-promocyjne odpowiada firma ABRYS.

Emilia Seweryn, koordynator działań edukacyjnych, ABRYS

Dobre praktyki

<<.  .  .34567.  .  .>>
 • ,,Ciepło, cieplej…” w Przemyślu- relacja

  13.09.2014

  20 września br. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej odbyły się Dni Otwarte Ciepłowni Zasanie, zorganizowane w ramach inicjatywy ,,Ciepło, cieplej, ciepłownia'', realizowanej w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej ,,Misja- emisja''.
 • Piaseczno- ,,Gmina z pasją”

  02.10.2014

  W ramach realizacji działań związanych z promocją przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji Gmina Piaseczno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej ?Misja-emisja? na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku ogłaszając wiosną b.r. powiatowy konkurs ekologiczny ?Piaseczno ? gmina z pasją?, który skupił uwagę uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zagrożeniach wynikających z emisji do powietrza szkodliwych substancji pochodzenia antropogenicznego.
 • Niska emisja w Gogowie

  01.10.2014

  Problem niskiej emisji jest traktowany przez Gminę Godów bardzo poważnie. Szereg działań realizowanych na terenie gminy, mających na celu poprawę jakości powietrza, może jednocześnie stanowić wzór dla innych gmin wiejskich położonych na terenie Górnego Śląska.
 • W Kodoniu powstała pionowa elektrownia wiatrowa

  25.09.2014

  W Kodniu powstała pierwsza na świeciepionowa elektrownia wiartowa. Zbudowana jest z 3 wierz, które wyposarzone są w turbiny obracane siłą powietrza. Wyprodukowany tu prąd może być wykorzystywany praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.
 • Konstantynów Łódzki – walka z niską emisją

  21.08.2014

  Konstantynów Łódzki to kolejna gmina która zdecydowała się zgłosić swoją kandydaturę do konkursu ?Gmina z misją?. W tej liczącej 17,45 tys mieszkańców gminie miejskiej, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi, działania związane z ograniczeniem niskiej emisji rozpoczęły się w już w 2005 roku.
 • KAWKA w Kościerzynie.

  04.08.2014

  ?Kawka" ? to ogólnopolski program, w ramach którego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku można pozyskać środki między innymi na likwidację uciążliwych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, które możemy zastąpić ciepłem systemowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury ?KOS-EKO?. Celem programu jest likwidacja w Kościerzynie tzw. niskiej emisji, czyli emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, które powstają m.in. na skutek spalania węgla w domowych piecach grzewczych powodując w ten sposób przekroczenia stężenia.
<<.  .  .34567.  .  .>>

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK