Dobre praktyki

Gorzów walczy z niską emisją.

380 budynków w centrum Gorzowa Wlkp. zostanie podłączonych do Elektrociepłowni Gorzów.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała porozumienie z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski w sprawie podłączenia 380 budynków wielorodzinnych w śródmieściu do Elektrociepłowni Gorzów, w której spółka buduje nowy blok gazowo-parowy. Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. 

„Dzięki projektowi – mówi dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów Jan Kos – przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście, a takie działanie wpisuje się w naszą strategię (…). Ponadto, realizacja projektu wiąże się z rozszerzeniem naszego rynku ciepła. Podłączenie ponad 300 budynków wielorodzinnych (…) do systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów daje nam możliwość wzrostu zamówionej mocy cieplnej o ok. 26 MWt. Tym samym potwierdza się celowość właśnie rozpoczętej budowy nowego bloku gazowo-parowego, którego realizacja zapewni wzrost zdolności wytwórczych elektrociepłowni.”
Zanieczyszczenie powietrza w centrum Gorzowa przekracza dozwolone normy, ponieważ wiele budynków ogrzewanych jest tam przy użyciu wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w ciepło (piece kaflowe, c.o. etażowe węglowe). Podłączenie kilkuset z nich do elektrociepłowni powinno poprawić jakość powietrza w okolicy. PGE GiEK zobowiązało się do wykonania projektów budowlanych oraz budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, zakupu węzłów cieplnych i ich zainstalowania oraz podłączenia wraz z uruchomieniem węzłów cieplnych po stronie wysokoparametrowej.

Projekt będzie kosztował w sumie 71 mln zł, z czego 45% pochodzić będzie z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: ?Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. 44,8% pokryje pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny PGE wyniesie 10,2%. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2017 roku. W ramach inwestycji powstanie sieć ciepłownicza o łącznej długości 7 435 m oraz 6 546 m przyłączy na zewnątrz kwartałów mieszkalnych.

Źródło: wyborcza.biz/

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK