Dobre praktyki

Rybnik walczy z niską emisją

Jednym z priorytetów uchwalonego przez Urząd Miasta Rybnika „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnik” jest ochrona powietrza polegająca na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących m.in. z przydomowych kotłowni, tzw. niskiej emisji. 

Rybnik od 1995 r. stara się przeciwdziałać zjawisku niskiej emisji, realizując dla swoich mieszkańców program dopłat (w formie dotacji) do modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Obecnie miasto proponuje mieszkańcom dwie odrębne możliwości dofinansowań do inwestycji ekologicznych. Pierwsza dotyczy mieszkańców, którzy zdecydowali się na zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła) bądź zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym (ogrzewaniem olejowym, gazowym, elektrycznym, przyłączeniem do sieci c.o., ekologicznym kotłem na paliwo stałe). 

Wniosek o dofinansowanie w tym przypadku mieszkańcy składać mogą po ukończeniu inwestycji, a kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości kosztów inwestycji poniesionych i udokumentowanych przez inwestora i nie może przekroczyć 50% ich wysokości, z wyłączeniem kosztów robocizny, nie więcej jednak niż 3300 zł w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne, oraz 1500 zł na mieszkanie, w przypadku wniosków składanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w ciągu całego roku, w kolejności wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone na skutek wyczerpania środków w danym roku, będą rozpatrywane w kolejnym roku, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie Miasta.


Ponadto Rybnik od 2011 r. realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji, ukierunkowany na zabudowę kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Właśnie dobiega końca realizacja III etapu PONE. Realizacja PONE planowana jest do 2015 r. W każdym roku trwania programu planuje się dofinansowanie ok. 100 inwestycji. 

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej efektywności podejmowanych inwestycji służących ochronie powietrza, Rada Miasta zdecydowała się przyjąć graniczne parametry emisji, jakie nowe źródło ciepła, będące przedmiotem modernizacji musi spełniać, by wnioskodawca mógł uzyskać dofinansowanie. Był to istotny krok w kierunku uskutecznienia podejmowanych działań na rzecz poprawy lokalnego stanu środowiska szczególnie, kiedy weźmie się pod uwagę uwarunkowania gospodarcze regionu, w którym dominują i zapewne jeszcze przez kilka lat dominować będą paliwa kopalne.  

W wyniku realizacji działań związanych z likwidacją niskiej emisji realizowane są również zadania związane z termomodernizacją i modernizacją kotłowni w placówkach edukacyjnych, obiektach kultury oraz innych obiektach użyteczności publicznej należących do Miasta. Przeprowadzono również kompleksowa rewitalizacja osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego, przy ul. Andersa, a także modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 24, przy ul. Staffa 42a oraz Przedszkolu nr 4, przy ul. K. Miarki 72. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska, w aspekcie likwidacji niskiej emisji oraz obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, dokonał likwidacji pieców kaflowych na korzyść instalacji c.o. Zadanie polegało na termomodernizacji oraz podłączeniu budynków do sieci miejskiej. 

W celu poprawy jakości powietrza, na przestrzeni ostatnich lat zostały podjęte działania mające na celu poprawienie warunków ruchu drogowego na terenie miasta. Działania te realizowane były poprzez wyłączenie ulic śródmieścia (ul. Kościuszki, 3-go Maja, Plac Wolności, Łony, Miejska, Hallera oraz ulice przyległe) z ruchu pojazdów ciężarowych (za wyjątkiem dostawy towarów). Ruch ten został skierowany na Obwiednię Południową, Kotucza, Budowlanych. 

Do zadań zapisanych w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, w zakresie ochrony powietrza należy zaliczyć również te związane z modernizacją systemu komunikacyjnego, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg.Źródło: Urząd Miasta Rybnika

Fot. Depositphotos.com/@Fotografiche

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK