Aktualności

KAWKA na finiszu

Dobiega końca, realizowany od 2014 r. Program KAWKA. Jakie są efekty wartego milion złotych projektu? Czy w ciągu ostatnich czterech lat jakość powietrza w naszej gminie uległa poprawie?
 

Udzielanie dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, spotkania z mieszkańcami, opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, montaż inteligentnego systemu monitoringu jakości powietrza oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to tylko niektóre działania, podjęte przez Gminę Nakło nad Notecią w celu poprawy jakości powietrza. Dzięki przyjętym rozwiązaniom od momentu uruchomienia programu, wyniki monitoringu powietrza są bardziej optymistyczne. Obniżyła się emisja pyłów PM 10 o 4,986 Mg oraz dwutlenku węgla o 339,63 Mg. Zmniejszyła się także liczba dni w ciągu roku, w których przekroczone były poziomy pyłu PM 10. Przykładowo w 2014 r. było ich 142, natomiast trzy lata później ? 87.
 

Źródłem problemów są? źródła ciepła

Przeprowadzona w 2015 r. inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie, pokazała, że w przeważającej większości mieszkań (75%) źródłem ogrzewania był kocioł centralnego ogrzewania oraz piec kaflowy (blisko 17%). Najczęściej w urządzeniach tych spalany był węgiel kamienny oraz drewno, co miało niekorzystny wpływ na jakość powietrza w gminie. Efektem były wysokie, przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5. Zanieczyszczenia te powodują tzw. niską emisję, gdyż miejscem ich wprowadzenia do powietrza są niskie kominy domów jednorodzinnych, kamienic czy też lokalnych kotłowni. ? Biorąc pod uwagę czynniki odpowiedzialne za jakość powietrza w gminie, już od dekady finansowo wspieramy mieszkańców, udzielając im dotacji na modernizację oraz wymianę systemów ogrzewania. Działania te objęły blisko 350 systemów grzewczych, w tym 94 w ciągu czterech lat dofinansowano w ramach programu KAWKA. Wydatkowane środki z tego programu, które zostały przeznaczone na ten cel, to 743 tys. zł ? wyjaśniłSławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. W miejsce starych, niesprawnych kotłów zainstalowano przede wszystkim kotły gazowe. W kilku przypadkach zainstalowano systemy zasilane energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii.
 

Zanieczyszczenia pod kontrolą

Gmina wdrożyła inteligentny system monitoringu jakości powietrza, dzięki któremu na bieżąco analizowane są dane dotyczące temperatury, wilgotności, ciśnienia, a także stężenia pyłów zawieszonych (PM 2,5 oraz PM 10). Czujniki zostały zainstalowane na Rynku, budynku urzędu miasta (ul. Ks. Skargi), wieży ciśnień (ul. Wzgórze Wodociągowe) oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (ul. Mrotecka). Na Rynku została zamontowana także tablica LED, wyświetlająca komunikaty o jakości powietrza. Ponadto w nakielskich szkołach zainstalowano monitory, wyświetlające komunikaty o jakości powietrza w mieście. ? Jest to element informacyjno-edukacyjny, pozwalający na pokazywanie korelacji między panującymi warunkami atmosferycznymi a stanem jakości powietrza. Wiedza na temat poziomu pyłów zawieszonych jest niezmiernie ważna, np. do zaplanowania aktywności dzieci i ograniczenia ich wyjść na dwór w dniach, w których odnotowuje się przekroczenia poziomów pyłów ? powiedział Sławomir Napierała.
 

Potrzeba edukacji

Poprawa jakości powietrza nie byłaby możliwa bez realizacji działań edukacyjnych. Od 2015 r. Gmina realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną pn. ?Czyste powietrze = odpowiedzialne ogrzewanie?. W jej ramach informowano mieszkańców o szkodliwości palenia w piecach złej jakości węgla i odpadów, wyjaśniano przyczyny i konsekwencje niskiej emisji, wskazywano przyjazne dla środowiska źródła ciepła, a w przypadku ogrzewania węglowego ? metody palenia tym surowcem z uwzględnieniem parametrów emisyjnych. Działania edukacyjne obejmowały opracowanie i wydruk ulotek, przeprowadzenie prelekcji i konkursu plastycznego w szkołach, organizację spotkania z mieszkańcami, publikację artykułów w prasie lokalnej, a także produkcję materiałów promocyjnych. Elementem kampanii jest też komiks pn. ?Mali pogromcy dymu?, w którym dwoje dzieci ? Wojtek i Hania ? przy pomocy Kolektorii Słonecznej, Turbinii Wicherka, Fotowoltusia Prądka oraz Piecownika Piątego walczą z nieuczciwym biznesmenem Sknerosławem Chciwym, który sprzedaje mieszkańcom tani i złej jakości węgiel
 .

Droga do czystego powietrza?

W związku z tym, że duży wpływ na jakość powietrza w gminie ma transport, gmina zrealizowała też sporo działań w tym zakresie. Remonty i przebudowa nawierzchni ulic, budowa nowych dróg, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta czy też zmiany w organizacji ruchu również istotnie przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. Obecnie planowana jest budowa parkingów poza centrum miasta oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach.
 

Mimo że realizacja Programu KAWKA dobiega końca, to gmina nie składa broni i kontynuuje walkę o czyste powietrze. ? W 2018 r. przystąpiliśmy do realizacji kolejnego programu, przygotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. EKOPIEC. Na działania poprawiające jakość powietrza możemy z niego otrzymać dofinansowanie nawet 50 tys. zł. Promujemy również i zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowego programu ?Czyste powietrze?, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ? wyjaśnia Sławomir Napierała. Ponadto kontynuowane będą inwestycje termomodernizacyjne, gdyż najlepsze efekty uzyskuje się wtedy, gdy wraz z modernizacją systemu ogrzewania obniża się zapotrzebowanie energetyczne budynku. Poprawa jakości powietrza w gminie to priorytet, bo odpowiedzialne ogrzewanie naszych domów to czyste powietrze w mieście.
 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Za jego treść odpowiada wyłącznie gmina Nakło nad Notecią.
 

ORGANIZATOR:
 


 

Dofinansowano ze środków:
 

logotyp_nfosigwpatronat-f-tor

Fot. Depositphotos

 

 

 

 

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK