Aktualności

Lepsze powietrze dla Legnicy

Miasto Legnica przystępuje do realizacji projektu ograniczenia niskiej emisji spalin w ramach programu pilotażowego KAWKA.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjęła uchwałę o przeznaczeniu na ten cel dla Legnicy dotacji w wysokości ponad 1,6 mln zł oraz pożyczki w kwocie ponad 172 tys. zł.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w mieście, możliwa do osiągnięcia poprzez eliminację źródeł zanieczyszczeń atmosfery, czyli głównie pieców kaflowych i lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym ? węglem i koksem. Te przestarzałe, ekologicznie uciążliwe i ekonomicznie nieefektywne systemy wytwarzania ciepła powinny być wymienione na kotły ekologiczne o wysokiej sprawności. Chodzi o inwestycje związane z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem gazowym, olejowym, elektrycznym lub opartym o odnawialne źródła energii.

Urząd Miasta Legnicy ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.

Do składania wniosków i korzystania z dotacji uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Dofinansowaniem mogą zastać objęte zadania inwestycyjne zrealizowane od 1 stycznia 2011 roku. Kwota dofinansowania wyniesie do 45 proc. udokumentowanych zgodnie zregulaminem projektu kosztów inwestycji.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, który dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.eu oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pok. 5. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu (oryginały do wglądu).

Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 (III piętro) lub pod numerem telefonu: 76 72 12 242 (w godzinach 8.00-15.00).

Źródło: portalkomunalny.pl

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK