Aktualności

Poznań: ruszył nabór do Kawki

Z początkiem roku w Poznaniu rozpoczęła się druga część naboru wniosków w programie Kawka, w ramach którego poznaniacy mogą starać się o środki na likwidację pieców czy kotłów opalanych węglem i zastępowanie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania ? osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ? mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta przeznaczonych do realizacji w roku 2016 na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

Programem objęte są dzielnice Poznania o największym stopniu emisji pyłów drobnych PM10 i benzo-alfa-pirenu: A1 ? Stare Miasto i Chwaliszewo (ścisłe centrum miasta ograniczone ringiem Stübbena) C1 ? Wilda Północna i C6 ? Łazarz.

Wnioski składać można od 2 stycznia do 15 marca 2016 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w Budżecie Miasta Poznania w roku 2016 wynosi niemal 2,6 mln zł. Środki finansowe pochodzą w części z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu miasta. Wysokość dotacji wynosić może maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych, a dla przedsiębiorców ? do 65% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Poznania, najlepiej bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań ? pokój nr 202 (sekretariat Wydziału), piętro II ? lub pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska UMP, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Poznania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania w portalu ?środowisko?.

W 2015 roku w Poznaniu złożonych zostało 99 wniosków o przyznanie dotacji, 69 zostało pozytywnie zakwalifikowanych do dofinansowania, z czego 15 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 54 rozliczonych wniosków udzielono łącznie blisko 0,5 mln zł dofinansowania.

Źródło: portalkomunalny.pl

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK