Policzymy się z niską emisją!

07.01.2015

Dane o stanie powietrza w polskich miastach są alarmujące: musimy zacząć działać! Problem dotyczy też niestety Bydgoszczy. Miasto postanowiło ograniczyć problem emisji zanieczyszczeń z kominów  domów czy kotłowni (tzw. niską emisję) poprzez liczenie źródeł ciepła i towarzyszącą kampanię ?Policzmy się z niską emisją?.

Miasto, w ramach realizowanego programu KAWKA, wdraża program ochrony powietrza. W związku z tym od 19 stycznia do 30 czerwca 2015 r. do drzwi mieszkańców mogą zapukać ankieterzy, by zapytać m.in. czym ogrzewają swoje mieszkanie bądź dom, jakiej jakości są ich piece lub inne urządzenie grzewcze, czego używają na opał.  Jeśli mieszkańcy będą mieć wątpliwości co do autentyczności ankietera, mogą zadzwonić pod numer tel. 52 58 58 394.

Warto podkreślić, inwentaryzacja służy zbieraniu informacji. Dlatego nie należy się bać, gdyż dane pozyskiwane przez ankieterów posłużą stworzeniu bazy danych o wielkości emisji oraz oszacowaniu skali negatywnego zjawiska, jakim niewątpliwie jest niska emisja. Towarzysząca inwentaryzacji kampanii ma na celu uświadomienie Bydgoszczanom problemu niskiej emisji oraz wskazanie drogi do jej ograniczenia, m.in. poprzez udzielanie informacji ankieterom w celu zdiagnozowania problemu

Niska, ale nie mała

Niska emisja jest problemem wysokiej rangi, z uwagi na bardzo negatywny wpływ na  organizm człowieka, w tym układy oddechowy, nerwowy, pokarmowy, krążenia? Skąd tyle zła?

Niska emisja to wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kominów o wysokości do 40 m. Powstaje ona m.in. w lokalnych kotłowniach opalanych paliwami stałymi i ciężkim olejem opałowym, indywidualnych paleniskach domowych oraz w transporcie

Nazwa ?niska? odnosi się do wysokości kominów ? źródłem niskiej emisji są bowiem kominy do 40 m wysokości w domach, kamieniach, kotłowniach. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów. I właśnie z tego powodu to zjawisko jest tak szkodliwe ? wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania, wyrządzając wiele złego.

Pojęcie ?niska emisja? należy rozumieć jako emisję z niskich kominów. Nie ma to jednak związku z wielkością emisji, która, niestety, do małych nie należy.

Skąd niska emisja?

Niska emisja to problem związany z emisją mieszaniny szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach oraz lokalnych kotłowniach. Często wynika to z braku świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu paliwa oraz stanu urządzeń grzewczych na jakość wdychanego przez nich powietrza. Z tego powodu tak ważne są inwentaryzacje, służące gromadzeniu informacji oraz kampanie uświadamiające mieszkańcom wagę problemu.

Sprawa jest naprawdę poważna, gdyż składniki niskiej emisji są przyczyną wielu chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii oraz nowotworów. W ekstremalnych warunkach może powodować nawet śmierć.

Inwentaryzacja prowadzona jest od 19 stycznia do 30 czerwca br. na terenie miasta Bydgoszczy. Wraz z towarzyszącą jej w mediach i przestrzeni miejskiej kampanią ?Policzmy się z niską emisją? jest ona  realizowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu KAWKA.

 

Kampania jest realizowana przez miasto Bydgoszcz. Za działania informacyjno-promocyjne odpowiada firma ABRYS.

Emilia Seweryn, koordynator działań edukacyjnych, ABRYS

Dobre praktyki

12345.  .  .>>
 • Ciepło, cieplej…ciepłownia!

  03.12.2014

  W ramach inicjatywy ?Ciepło, cieplej? ciepłownia? przedsiębiorstwa energetyki cieplnej organizowały Dni Otwarte, w ramach których edukowały mieszkańców na temat niskiej emisji oraz zachęcały ich do korzystania z bardziej przyjaznych środowisku źródeł ciepła. Do akcji, w której wzięło udział ponad 12 000 osób, włączyło się ponad 20 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całej Polski.
 • Dymski w Gnieźnie

  30.11.2014

  27 listopada, na terenie ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 odbyły się Drzwi Otwarte w ramach akcji "Ciepło, cieplej...Ciepłownia".
 • Misja- emisja w Siedlcach

  20.11.2014

  Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o wzięło przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. przeciwdziałania występowaniu zjawiska niskiej emisji pn. ?Misja-emisja?, realizowanej przez firmę Abrys. Jej celem jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, będącego efektem niskiej emisji, powstałej na skutek wykorzystywania przestarzałych urządzeń grzewczych w lokalnych kotłowniach i indywidualnych gospodarstwach domowych, spalanie niskiej jakości węgla, a także różnego rodzaju materiałów odpadowych.
 • Ciepłownia na biomasę w Złoczewie

  18.11.2014

  W Złoczewie oficjalnie oddano do użytku ciepłownię, której budowa pochłonęła 8,7 mln zł. Ten nowoczesny obiekt zasilany jest biomasą. Realizacja inwestycji została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.
 • POE w Koszęcinie

  17.11.2014

  Od 2009 roku Gmina Koszęcin realizuje Program Ograniczenia Emisji skierowany do mieszkańców gminy, chcących uzyskać dotację na zakup i montaż nowych kotłów, likwidując stare nieekologiczne źródła ciepła oraz na montaż kolektorów słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej.
 • Miasto Kędzierzyn- Koźle

  17.11.2014

  Miasto Kędzierzyn-Koźle podejmuje wiele działań zmierzających do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Od 1998 roku funkcjonuje w Gminie w system finansowych zachęt w formie udzielanych dotacji do wymiany lub budowy ekologicznych systemów grzewczych. W ciągu tych 16 lat zmodernizowano lub wybudowano ok. 2 tys. kotłowni na co przeznaczono blisko 4,5 mln zł. ze środków budżetu miasta.
12345.  .  .>>

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK