Aktualności

<<.  .  .102030.  .  .8081828384
 • Jakość powietrza a zatrudnienie

  21.01.2014

  Z danych zebranych przez Komisję Europejską wynika, że zanieczyszczenie powietrza jest częstą przyczyną absencji pracowników w zakładach i firmach z powodu chorób oraz wysokich kosztów opieki zdrowotnej. Poprawa jakości powietrza mogłaby przynieść korzyść w postaci 100 tys. dodatkowych miejsc pracy, dzięki zwiększeniu wydajności i konkurencyjności pracowników z powodu straty mniejszej liczby dni roboczych.
 • Warszawa zatruta

  20.01.2014

  Z opublikowanego w minionym tygodniu raportu mazowieckiego WIOŚ wynika, że najwięcej szkodliwych substancji jest na zachodzie Warszawy: w dzielnicach Wola, Śródmieście, Ursus i we Włochach. Przyczyną tego stanu jest benzoalfapiren, który trafia do powietrza głównie w wyniku spalania śmieci w zbyt niskich temperaturach m.in. odpadów z tworzyw sztucznych. 

  W Warszawie nie ma takiego miejsca, w którym stężenie B(a)P byłoby na niegroźnym dla zdrowia poziomie. Nawet w najczystszych rejonach miasta, czyli w Wilanowie, Wawrze, na Białołęce i Bielanach (czyli w korytarzu Wisły, która przewietrza Warszawę) stężenie tego węglowodoru w powietrzu przekracza dopuszczalne normy i wynosi 1,3 ? 1,4 ?g/m?. Gorsza sytuacja jest na krańcach miasta oddalonych od rzeki (w Wesołej, na Targówku i w Falenicy w Wawrze), najbardziej zagrożone są jednak dzielnice zachodnie: Wola, Bemowo, Włochy, a zwłaszcza w Ursusie, gdzie normy przekroczona są prawie czterokrotnie. 

  Główną przyczyną przekraczania norm pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu jest emisja tych substancji z pieców spalających paliwo stałe (i nielegalnie odpady) w domach prywatnych. Obszary podwyższonych stężeń ww. substancji niemal zawsze występują w rejonach osiedli domów ogrzewanych indywidualnie. Należy podkreślić, że spalanie drewna w kominkach i paleniskach pieców domowych powoduje bardzo duże emisje pyłów i benzo(a)pirenu (ze względu na stosunkowo niską temperaturę spalania) i jest działaniem szkodliwym. Spalanie biomasy i węgla w nowoczesnych wysokotemperaturowych piecach elektrociepłowni nie powoduje znacznych emisji tej toksycznej substancji. Według szacunków WIOŚ emisja benzo(a)pirenu z domów ogrzewanych indywidualnie z obszaru Warszawy jest ponad 3 razy większa niż emisja tej substancji z całego przemysłu zlokalizowanego w stolicy. Dla całego województwa mazowieckiego emisja B(a)P z domów jest ponad 14 razy większa niż z przemysłu. W mniejszych miastach województwa mazowieckiego ze względu na znacznie mniejszy procent domów podłączonych do centralnej sieci cieplnej, notujemy wyraźnie wyższe stężenia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu niż w Warszawie.

   Źródło: www.wios.warszawa.pl

   Fot. Depositphotos.com/alex.stemmer

 • Gospodarka niskoemisyjna na terenach wiejskich

  16.01.2014

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich. To przekonanie było impulsem do opracowania przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności ? ETA raportu pt. ?Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich?. 

  Opracowanie zawiera m.in. analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach wiejskich oraz potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię polskiej wsi. W raporcie wskazano także na szanse rozwojowe, jakie niesie za sobą wykorzystanie mikroinstalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych, ale również na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Ponadto, w opracowaniu wskazano m.in. na przykładzie doświadczeń niemieckich, na potrzebę tworzenia warunków do organizowania spółdzielni energetycznych, zrzeszających zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne oraz osoby fizyczne. 

  Jak podkreślili twórcy opracowania, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zrównoważonych rozwojem gospodarczym Polski oraz jej konkurencyjnością na rynkach światowych. Dzięki budowie inteligentnych sieci energetycznych, małych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, instalacji mikro-kogeneracyjnych, pomp ciepła czy magazynów ciepła można zminimalizować problemy związane ze zmianami zapotrzebowania i przerwami w dostawach prądu oraz wynikającymi z tego stratami dla działalności gospodarczej i rolniczej na terenach wiejskich. 

  ? Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, stan systemu energetycznego na obszarach wiejskich jest na bardzo niskim poziomie, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i jakości zasilania ? mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ? Opracowany przez nas raport, wskazuje korzyści, jakie niesie za sobą inwestowanie w technologie wykorzystujące OZE, zwłaszcza inwestycje gospodarstw domowych i rolnych w mikroinstalacje. Liczymy, że zebrane materiały będą także pomocne przy wyznaczaniu kierunków rozwoju gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej ? dodaje. 

  Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności ? ETA. FIR powstało w celu opracowywania rozwiązań dla zagadnień istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. W ramach Forum powoływane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów. Działalność FIR koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów i opracowań. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat. 

  Źródło:www.efrwp.pl

  Fot. Depositphotos.com/creatOR76

<<.  .  .102030.  .  .8081828384

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK