Aktualności

<<.  .  .102030.  .  .7879808182
 • Gospodarka niskoemisyjna na terenach wiejskich

  16.01.2014

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich. To przekonanie było impulsem do opracowania przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA raportu pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich”. 

  Opracowanie zawiera m.in. analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach wiejskich oraz potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię polskiej wsi. W raporcie wskazano także na szanse rozwojowe, jakie niesie za sobą wykorzystanie mikroinstalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych, ale również na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Ponadto, w opracowaniu wskazano m.in. na przykładzie doświadczeń niemieckich, na potrzebę tworzenia warunków do organizowania spółdzielni energetycznych, zrzeszających zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne oraz osoby fizyczne. 

  Jak podkreślili twórcy opracowania, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zrównoważonych rozwojem gospodarczym Polski oraz jej konkurencyjnością na rynkach światowych. Dzięki budowie inteligentnych sieci energetycznych, małych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, instalacji mikro-kogeneracyjnych, pomp ciepła czy magazynów ciepła można zminimalizować problemy związane ze zmianami zapotrzebowania i przerwami w dostawach prądu oraz wynikającymi z tego stratami dla działalności gospodarczej i rolniczej na terenach wiejskich. 

  – Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, stan systemu energetycznego na obszarach wiejskich jest na bardzo niskim poziomie, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i jakości zasilania – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Opracowany przez nas raport, wskazuje korzyści, jakie niesie za sobą inwestowanie w technologie wykorzystujące OZE, zwłaszcza inwestycje gospodarstw domowych i rolnych w mikroinstalacje. Liczymy, że zebrane materiały będą także pomocne przy wyznaczaniu kierunków rozwoju gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – dodaje. 

  Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA. FIR powstało w celu opracowywania rozwiązań dla zagadnień istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. W ramach Forum powoływane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów. Działalność FIR koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów i opracowań. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat. 

  Źródło:www.efrwp.pl

  Fot. Depositphotos.com/creatOR76

 • Pieniądze na ochronę powietrza

  03.01.2014

  W Łapszach Niżnych zostaną zmodernizowane kotłownie w budynkach użyteczności publicznej, a na prywatnych domach będą zamontowane kolektory słoneczne. Z kolei w Sromowcach Niżnych Zespół Placówek Oświatowych zyska nowoczesny, ekologiczny system grzewczy. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki dofiansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Polska w czołówce

  02.01.2014

  Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport „Jakość powietrza w Europie 2013”, w którym wymienia Polskę jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Bardziej skażona jest jedynie Bułgaria. Aż sześć polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce tych najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Eksperci i lekarze biją na alarm.
<<.  .  .102030.  .  .7879808182

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK